Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.

Tổ chức cá nhân có nhu cầu công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng nhập khẩu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Nộp tại cục an toàn Thực Phẩm, Oceanlaw sẽ hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho việc công bố.

công bố thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị công bố bao gồm:

1. Hồ sơ pháp lý chung bao gồm:

– giấy đăng ký doanh nghiệp trong đó có ngành nghề kinh doanh thực phẩm.
– giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với những cơ sở nhập khẩu.
– Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc những giấy tờ tương đương khác.

2. Hồ sơ công bố quy định an toàn thực phẩm :

– Bản đăng ký công bố được quy định tại Mẫu số 02 ban hành theo Nghị định 38/2018.
– giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp và phù hợp với pháp luật về Thực phẩm (Oceanlaw sẽ gửi mẫu cho quý khách hàng về CFS của nước xuất xứ);
– Bản thông tin chi tiết sản phẩm được quy định tại Mẫu số 03.
– Kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng (Oceanlaw hỗ trợ mang sản phẩm của khách hàng đi kiểm nghiệm, dựng chỉ tiêu);
– Mẫu nhạn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và phải được dịch sang tiếng việt;
– Thông tin tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng các thành phần .

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ công bố thực phẩm hợp quy và 01 bộ hồ sơ pháp lý chung

Cơ sở pháp lý :

1- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
2- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
3- Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw, khách hàng có nhu cầu công bố thực phẩm thường, thực phẩm chức năng… vui lòng liên hệ theo hotline 0904 445 449 để được tư vấn tốt nhất.

© 2019 . Thiết kế Website bởi VietMoz.