Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hồ sơ công bố mỹ phẩm sau khi nộp online thời gian giải quyết hồ sơ sẽ là bao nhiêu ngày. Oceanlaw tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến thời gian công bố mỹ phẩm, bài viết dưới đây:

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày có hồ sơ hợp lệ và nộp lệ phí công bố theo quy định, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Trường hợp hồ sơ công bố chưa đáp ứng theo quy định của thông tư này thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sẽ có văn bản thông báo cá nhân tổ chức đáp ứng để sửa đổi, bổ sung.

Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm bổ sung bao gồm:

– Văn bản giải trình về việc sửa đổi bổ sung dành cho tổ chức đứng tên trên phiếu công bố;
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm kèm theo dữ liệu công bố và các tài liệu được sửa đổi bổ sung;

Sau khi đã tiến hành sửa đổi bổ sung hồ sơ, đáp ứng được yêu cầu sửa đổi. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành Phiếu tiếp nhận công bố;

Nếu hồ sơ bổ sung không đáp ứng được quy định của thông tư 06 về công bố mỹ phẩm thì cơ quan có thẩm quyền thông báo không cấp số công bố cho sản phẩm này.

Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ bổ sung của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố thì hồ sơ công bố không còn giá trị.

Thời hạn phiếu công bố mỹ phẩm là 05 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn trên nếu muốn tiếp tục đưa sản phẩm ra ngoài thị trường thì phải làm thủ tục công bố lại.

© 2019 . Thiết kế Website bởi VietMoz.