Xác định sản phẩm được miễn thủ tục tự công bố

Theo nghị định 15/2018/NĐ-CP về sản phẩm không phải làm thủ tục công bố và sẽ được miễn kiểm tra về an toàn thực phẩm. Tại công văn số 1267/TCHQ-GSQL đã có hướng dẫn thực hiện.

Quy trình công bố thực phẩm bao gồm

Khi tiến hành thông quan hàng hóa doanh nghiệp sẽ tự khai báo về sản phẩm và chịu trách nhiệm về lô hàng đó.

– Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất thì sẽ được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm.
– Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng sang tiêu thụ nội địa phải thông báo cho hải quan và tiến hành thủ tục tự công bố.

Ngoài ra, trong công văn trên cũng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục với hải quan để xác nhận hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra.

– Khi tiến hành làm thủ tục hải quan, người làm thủ tục sẽ nộp bản chụp giấy tiếp nhận đăng ký công bố có xác nhận của doanh nghiệp.
– Trường hợp dữ liệu về “GTN” được quản lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì doanh nghiệp không phải nộp GTN, công chức hải quan tự tra cứu trên hệ thống.

Tham khảo thêm : Công bố thực phẩm thường

© 2019 . Thiết kế Website bởi VietMoz.