Xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

Oceanlaw tư vấn cho khách hàng về quy định xử lý thực phẩm không đạt yêu cầu khi tiến hành tự công bố thực phẩm.

1. Sau khi cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với thực phẩm không đạt yêu cầu, thì chủ cơ sở phải có trách nhiệm báo cáo cơ quan tiếp nhận hồ sơ về điều sau:

Xử lý thực phẩm khi không đạt yêu cầu

– Chứng từ tái xuất đối với trường hợp áp dụng hình thức tái xuất;
– Lập biên bản tiêu hủy sản phẩm có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
– Có thể làm hợp đồng chuyển nhượng sản phẩm giữa doanh nghiệp với bên mua. Trong đó, mặt hàng này không được sử dụng lô hàng, mặt hàng với bên mua.

2. Khi đã khắc phục được lỗi của sản phẩm, nhãn, nếu doanh nghiệp muốn nhập khẩu vào Việt Nam. Chủ doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thực phẩm theo điều 19 nghị định này.

Nê sau khi sản phẩm tự công bố đã áp dụng các biện pháp khắc phục mà vẫn không đạt yêu cầu nhập khẩu thì phải áp dụng quy định xử lý theo luật an toàn thực phẩm.

Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp:

– Được áp dụng phương thức kiểm tra lô hàng, mặt hàng nhập khẩu thuộc trong trường hợp quy định;
– Đề nghị cơ quan nhà nước xem xét kết quả kiểm tra, đề nghị tiếp nhận bản công bố lựa chọn trên cơ sở kiểm chứng đã được kiểm tra lại kết quả.
+ Nếu kiểm nghiệm phù hợp với kết quả kiểm tra lần đầu thì doanh nghiệp phải chịu chi phí cho việc kiểm tra lại.
– Được quyền đề xuất lại các biện pháp xử lý theo quy định đối với lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu thực phẩm.
– Lô hàng phải được đảm bảo nguyên trạng để cơ quan tiến hành lấy mẫu.
– Thực hiện quyết định xử lý lô hàng, mặt hàng của cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền nếu lô hàng, mặt hàng không đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw. Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ theo hotline 0904 445 449

Tham khảo thêm: công bố thực phẩm chức năng

© 2019 . Thiết kế Website bởi VietMoz.