Xin giấy phép ICP là gì?

0
617
Xin giấy phép icp

Giấy phép ICP (Internet Content Provider) là giấy phép cần thiết cho các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trên môi trường Internet tại Việt Nam. Giấy phép này được cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các điều kiện để được cấp giấy phép ICP:

 • Các tổ chức, doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh và có đủ năng lực pháp nhân.
 • Hoạt động trên môi trường internet thực hiện trên cơ sở pháp luật Việt Nam và không vi phạm các quy định về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
 • Điều kiện kỹ thuật: Các tổ chức, doanh nghiệp phải có hệ thống máy tính, phòng máy chủ, mạng thông tin, thiết bị lưu trữ và phần mềm bản quyền phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn thông tin.

Các loại giấy phép ICP:

 • Giấy phép ICP số: dành cho các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động cung cấp dịch vụ Internet công cộng, trực tuyến.
 • Giấy phép ICP số điện thoại: dành cho các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (dịch vụ kết nối mạng của nhà mạng, dịch vụ gọi điện thoại qua Internet, …).

Các bước để xin giấy phép ICP:

 1. Đăng ký thông tin trên website của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 2. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép ICP và các giấy tờ cần thiết cho cơ quan quản lý nhà nước.
 3. Cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra và xác minh hồ sơ.
 4. Sau khi hồ sơ được xác nhận đầy đủ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cấp giấy phép ICP.
Xin giấy phép icp

Lợi ích của việc có giấy phép ICP

 • Tăng tính pháp lý cho hoạt động kinh doanh trên môi trường Internet.
 • Nâng cao uy tín của các tổ chức, doanh nghiệp trong mắt khách hàng.
 • Giúp ngăn chặn những hoạt động trái phép và bảo vệ quyền lợi của người dùng Internet.
 • Hỗ trợ cho việc phát triển ngành công nghiệp Internet tại Việt Nam.

Những sai lầm thường gặp trong quá trình xin giấy phép website ICP

 1. Không đăng ký đủ thông tin hoặc không cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết.
 2. Không đủ điều kiện kỹ thuật để hoạt động trên môi trường Internet.
 3. Vi phạm các quy định về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong hoạt động trên môi trường Internet.
 4. Sao chép nội dung trên website từ các trang web khác mà không có sự cho phép hoặc liên hệ với chủ sở hữu nội dung.
 5. Không tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh trên môi trường Internet.

Cách duy trì giấy phép ICP

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh trên môi trường Internet.
 • Bảo vệ tài nguyên và thông tin trên môi trường Internet, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật.
 • Thực hiện đầy đủ các báo cáo, khai báo và cập nhật thông tin đối với cơ quan quản lý nhà nước.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng Internet.

Kết luận

Giấy phép ICP là một yêu cầu cần thiết đối với các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động trên môi trường Internet tại Việt Nam. Nó giúp duy trì tính pháp lý và uy tín cho hoạt động kinh doanh trên môi trường này, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dùng Internet và hỗ trợ cho việc phát triển ngành công nghiệp Internet tại Việt Nam.

Việc xin giấy phép ICP cần tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo điều kiện kỹ thuật để được cấp phép. Sau khi có giấy phép ICP, các tổ chức, doanh nghiệp cần duy trì an toàn thông tin, bảo vệ tài nguyên và thông tin trên môi trường Internet để duy trì giấy phép này. 

Tham khảo thêm: