Các loại giấy phép website

0
1671
Các loại giấy phép website

Hiện nay có rất nhiều các loại giấy phép website khác nhau. Cần dựa vào lĩnh vực hoạt động của website để tiến hành phân loại website nào cần thủ tục xin giấy phép website, website nào không cần xin phép?

Chính vì vậy việc nắm được thông tin cơ bản về các loại giấy phép website là cần thiết. Sau đây Oceanlaw trình bày các loại giấy phép website chính cần đăng ký xin giấy phép tại Bộ Thông Tin Truyền Thông và Bộ Công Thương để bạn hiểu rõ hơn, thuận lợi hơn trong quá trình đăng ký.

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử:

Website cần đăng ký: Website của các báo điện tử:
Việc cấp giấy phép hoạt động của các trang báo này được thực hiện theo quy định của Luật báo trí.

Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp (Giấy phép ICP):

Website cần đăng ký:  Website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp:

Theo khoản 2 điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP . Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức, ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

Theo khoản 4, điều 23 Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp  khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Như vậy khi lập website cung cấp thông tin điện tử tổng hợp doanh nghiệp phải làm thủ tục Cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo khoản 8, điều 23. Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí, cơ quan ngoại giao và lãnh sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

  • Tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
  • Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. (xem thêm: Thủ tục đăng ký giấy phép cho website).

xin website điện tử bán hàng

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:

Website cần đăng ký: Website cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến:

Theo khoản 14, điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP  Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến là dịch vụ cung cấp cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẻ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet, bao gồm dịch vụ tạo blog, diễn đàn (forum), trò chuyện trực tuyến (chat) và các hình thức tương tự khác.

Các website loại này nếu được thiết lập bởi doanh nghiệp thì bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký với Bộ thông tin và truyền thông mà không cần đăng ký cấp phép hoạt động. Lưu ý là các website có chuyên mục diễn đàn do cá nhân thiết lập hoạc các blog cá nhân không thuộc đối tượng của quy định này.

Theo khoản 7, điều 23. Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị cấp phép thiết lập mạng xã hội.

Giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử:

Website cần đăng ký: Website hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử:
Theo quy định tại nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử, những website thương mại điện tử sau đây  thuộc diện phải thông báo/đăng ký:

  • Website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử: Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
  • Website cho phép người tham gia tiến hành mua bán hàng hóa theo phương thức giao dịch hàng hóa: Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương.
  • Website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến: Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương.
  • Website đấu giá trực tuyến: Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương.

Ngoài ra: Những website sau cần phải thực hiện thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng.

  • Website thương mại điện tử bán hàng: Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.

Bộ Công Thương là đơn vị xác nhận đăng ký cho các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Bộ Công Thương quy định cụ thể yêu cầu về nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt đăng ký đối với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Tham khảo thêm: