“Cởi trói” cho doanh nghiệp Thủ tướng quyết bỏ 3.500 giấy phép con

0
826
cởi trói cho doanh nghiệp bỏ giấy phép con

Với các vấn đề nằm ở ranh giới giữa điều kiện kinh doanh với quy chuẩn, quy phạm… Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng thà bỏ sót còn hơn đưa vào nghị định, gây khó cho doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa chủ trì cuộc họp ngày 22/6 với các bộ, ngành về tình hình, tiến độ và kết quả xây dựng các Nghị định quy định thi hành Luật Đầu tư sửa đổi và Luật Doanh nghiệp sửa đổi.

Người đứng đầu Chính phủ tại phiên họp chuyên đề về xây dựng văn bản pháp luật ngày 23/6 nhấn mạnh việc kiên quyết loại bỏ 3.500 giấy phép con đang gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thời hạn quy định các điều kiện kinh doanh của các bộ, ngành quy định trong thông tư không còn hiệu lực nếu không đưa lên thành nghị định. Sẽ có khoảng 3.500 điều kiện kinh doanh ban hành chưa đúng thẩm quyền có thể được loại bỏ khỏi nền kinh tế.

Và hiện “cuộc đua” nâng cấp thông tư lên thành nghị định đang bước vào giai đoạn nước rút.

Thủ tướng nhấn mạnh, “Nhà nước pháp quyền không có nghĩa là xây dựng thật nhiều văn bản quy phạm pháp luật mà quan trọng là chất lượng văn bản; không phải chạy theo số lượng mà là phải là chất lượng văn bản, làm sao tạo cơ chế quản lý tốt nhất, tạo điện kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển mới, thực hiện cho được mục tiêu phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới”.

Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ lưu ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, nhất là Viện Quản lý kinh tế Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cần “quyết liệt vào cuộc, cùng các bộ, ngành để rà soát những điều còn bất cập của luật, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét.”

Cũng tại phiên họp này, Chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh; thực thi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp với 49 nghị định trong tổng số 50 nghị định đã trình Chính phủ.

Các dự thảo xoay quanh các vấn đề như điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; dự thảo Nghị định quy định chi tiết về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng…

Theo Văn phòng Chính phủ, cần phải ban hành kịp thời tất cả các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, để triển khai trên thực tế.

Tham khảo: Xin giấy phép mạng xã hội trực tuyến