Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học

0
1472
Điều kiện thành lập công ty tư vấn
Điều kiện thành lập công ty tư vấn du học luôn là câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất. Và cũng có nhiều khách hàng liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật chúng tôi trong đó có câu hỏi mà nhiều cá nhân, tổ chức liên hệ để tư vấn giải đáp là Tư vấn du học là các hoạt động nào và điều kiện để thành lập công ty tư vấn du học ra sao ? Chúng tôi giải đáp cho khách hàng như sau :

Tư vấn du học là những hoạt động như giới thiệu, tư vấn về những thông tin các trường học, những khóa học nước ngoài; hội nghị; hội thảo hay các triển lãm về du học trong nước và du học nước ngoài; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, văn hóa và kỹ năng cần thiết khác cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; Theo dõi và hỗ trợ lưu học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài và các hoạt động khác liên quan đến việc gửi công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập…;Theo quyết định của thủ Tướng Chính Phủ : Quyết định số:

05/2013/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2013, quy định việc quản lý công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, quản lý dịch vụ tư vấn du học, khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh, tổ chức cử hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn du học cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập.

Theo điều 10 quy định về thủ tục thành lập công ty cũng như điều kiện thành lập công ty tư vấn du học nước ngoài như sau:

Điều 10. Thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

1. Sở giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những tổ chức đăng ký dịch vụ tư vấn du học.

2. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • a) Được thành lập theo quy định pháp luật;
  • b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
  • c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;
  • d) Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

3. Cá nhân, Tổ chức dịch vụ tư vấn du học thì chỉ dược phép hoạt động trong thẩm quyền cho phép tức chỉ được hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn kể từ khi được cấp giấy chứng nhận tư vấn du học;

4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách các tổ chức dịch vụ tư vấn du học đã được chứng nhận đăng ký hoạt động để Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khách hàng có nhu cầu về thành lập công ty tư vấn du học hay điều kiện thành lập công ty tư vấn du học ra nước ngoài , liên hệ đến văn phòng luật của chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, chúng tôi sẽ hướng dẫn hỗ trợ khách hàng trong thời gian sớm nhất. Liên hệ 0965 15 13 11.

Nguồn : Giấy phép thành lập trung tâm đào tạo