Điều kiện xin giấy phép đào tạo

0
1537
điều kiện xin giấy phép đào tạo

Để thành lập trung tâm đào tạo đòi hỏi rất nhiều yêu cầu và điều kiện. Một trong số đó là cần xin giấy phép đào tạo. Luật Oceanlaw hướng dẫn thủ tục xin giấy phép đào tạo như sau:

I – Điều kiện xin giấy phép đào tạo, thành lập công ty giáo dục đào tạo

Điều kiện chương trình:

a) Ngoại ngữ: Chương trình A-B-C của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tương đương được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b) Tin học: Chương trình A-B và Kỹ thuật viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chương trình tương đương được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Bồi dưỡng văn hóa: Theo chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chương trình khác được sự chấp thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Và cũng theo Luật Giáo dục 2005 sửa đổi năm 2009 quy định về bộ máy quản lý của công ty về mảng giáo dục như sau:

Điều kiện bộ máy quản lý
Bộ máy của Trung tâm gồm: Giám đốc, có thể có một phó Giám đốc, bộ phận giúp việc về giáo vụ, tài vụ, hành chính quản trị, tuỳ theo quy mô và điều kiện của Trung tâm.
– Giám đốc và phó Giám đốc (nếu có): phải là người đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của Trung tâm, am hiểu về GD và ĐT, có năng lực quản lý. Giám đốc là người lãnh đạo cao nhất của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Sở GD và ĐT, Bộ GD và ĐT, UBND Thành phố về mọi hoạt động của Trung tâm.
+ Phó giám đốc giúp Giám đốc quản lý Trung tâm, hoàn thành các chức vụ do Giám đốc phân công.
+ Giám đốc, Phó giám (nếu có) do cơ quan hoặc cá nhân xin thành lập Trung tâm đề nghị. Giám đốc Sở GD và ĐT xem xét ra quyết định công nhận.
– Giáo viên:
Giáo viên trong biên chế hoặc hợp đồng giảng dạy ở Trung tâm có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi như Luật Lao động quy định, thực hiện mọi nhiệm vụ ghi trong hợp đồng với Trung tâm, được Trung tâm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, bảo đảm an toàn về thân thể, sức khoẻ và tài sản khi làm việc tại Trung tâm. ( dịch vụ xin giấy phép tư vấn du học của Oceanlaw )

Thủ tục xin giấy phép đào tạo
Trình tự thực hiện:
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép đào tạo đầy đủ theo quy định. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký.
Bước 2.  Kiểm tra và Giải quyết hồ sơ theo thời gian quy định.
Bước 3. Đến hẹn cá nhân, tổ chức mang phiếu hẹn đến sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả. Trường chưa đủ điều kiện để hoạt động, Sở Giáo dục và Đào tạo  trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo

Trên đây là hướng dẫn chung về thủ tục xin giấy phép đào tạo nghề. Để tìm hiểu rõ hơn về từng loại lĩnh vực như: xin giấy phép đào tạo ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm…Vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư Oceanlaw.