Giấy phép kinh doanh vận tải biển

0
1868
Giấy phép kinh doanh vận tải biển

Doanh nghiệp đang có nhu cầu xin giấy phép kinh doanh vận tải đường biển, gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục xin giấy phép, hay có những thắc mắc về điều kiện xin giấy phép kinh doanh vận tải đường biển liên hệ đến Oceanlaw chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ khách hàng.

Điều kiện để doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh vận tải đường biển :

 • Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh vận tải;
 • Doanh nghiệp chỉ khi nhận được giấy phép kinh doanh vận tải đường biển mới được thực hiện kinh doanh;
 • Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển phải có bộ phận chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ sau:
  • Quản lý an toàn theo quy định của Bộ luật quốc tế về quản lý an toàn – ISM Code nếu kinh doanh vận tải biển tuyến quốc tế;
  • Hoạt động khai thác tàu biển và thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
  • An ninh hàng hải theo quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng – ISPS Code nếu kinh doanh vận tải biển tuyến quốc tế;
 • Người quản lý  phụ trách lĩnh vực khai thác phải cso bằng đại học về chuyên nghành hằng hải, ngoại thương,hương mại hoặc kinh tế và phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khai thác tàu biển tối thiểu 03 năm.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm đối với người phụ trách hệ thông quản lý an toàn, an ninh được đào tạo nghiệp vụ và có chứng chỉ;
 • Người có kinh nghiệp tối thiểu 02 năm với vị trí pháp chế doanh nghiệp và có bằng đại học về chuyên nghành luật;
 • Có vốn hoặc tài sản khác tối thiểu tương đương 20 (hai mươi) tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển quốc tế và 05 (năm) tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển nội địa”.

Hồ sơ xin giấy phép vận tải cần chuẩn bị như sau :

 • Đơn yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh vận tải đường biển;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách các chức danh kèm theo hồ sơ trích ngang thể hiện rõ thời gian kinh nghiệm làm việc của từng chức danh và bằng, chứng chỉ (bản sao có chứng thực) liên quan của các vị trí quy định tại Khoản 3, 4 và 5 Điều 5 của Nghị định này.
 • Văn bản xác nhận vốn hoặc giá trị tài sản doanh nghiệp của cơ quan tài chính hoặc cơ quan kiểm toán có thẩm quyền hoặc bảo lãnh của tổ chức tín dụng (bản chính) với giá trị bảo lãnh và thời hạn bảo lãnh phù hợp với giá trị tài sản tối thiểu của doanh nghiệp và thời hạn của giấy phép”.

Mọi thông tin về xin giấy phép kinh doanh vận tải đường biển, đường bộ , khách hàng trực tiếp liên hệ 0904 445 449 để được chúng tôi tư vấn tốt nhất.

Tham khảo thêm dịch vụ: