Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

0
2341
Sàn giao dịch thương mại điện tử là gì?

Định nghĩa

“Sàn giao dịch thương mại điện tử là một thị trường trực tuyến, một  địa điểm họp chợ được thực hiện trên mạng internet mà ở đó những người tham gia có thể tự mình tìm kiếm thông tin về thị trường và sản phẩm, thiết lập mối quan hệ cũng như tiến hành đàm phán tiền giao dịch …

Theo định nghĩa  tại Khoản  2 Điều 2 Thông  tư 46/2010/TT-BCT: “Sàn giao dịch thương mại điện  tử là website  thương mại điện  tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải  chủ  sở hữu  hoặc người  quản  lý website  có thể tiến hành bán hàng  hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó”.

Ngoài ra còn thực hiện các giao dịch điện tử hàng hóa và dịch vụ, chuyển giao thông tin trực tuyến, chuyển tiền điện tử, đấu giá, đấu thầu và hợp tác thiết kế, mua bán hàng hóa công cộng, tiếp thị trực tuyến đến khách hàng và thực hiện các dịch vụ sau bán hàng …”

Vai trò của sàn giao dịch thương mại điện tử

– Tiếp cận và xử lý thông tin trực tiếp, nhanh chóng giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp, giữa Doanh nghiệp với khách hàng.
– Là công cụ rất mạnh để bán và quảng cáo hàng hóa, tiết kiệm được nhiều chi phí như : cắt giảm nhu cầu đối với các cửa hàng, kho vật liệu, đơn giản hóa quá trình so sánh và lựa chọn sản phẩm… (Đọc cách Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử tại cơ quan chức năng)

Một số đặc điểm của sàn giao dịch thương mại điện tử

 • Sàn giao dịch thương mại điện tử là một tổ chức kinh doanh dịch vụ, đóng vai trò là người môi giới.
 • Các phương thức giao dịch tại các sàn thương mại điện tử rất phong phú, bao gồm cả những phương thức mua bán thực hiện và giao dịch khống.
 • Thiết lập các quy tắc cho thành viên của mình và có thể áp dụng các hình thức thưởng phạt đối với những thành viên vi phạm.
 • Số lượng người mua, người bán, nhà cung cấp tham gia rất lớn.
 • Những người tham gia vừa có thể là người bán, vừa là người mua hoặc cả hai
 • Thể hiện quan hệ cung cầu hàng hóa của thị trường. Giá hình thành trên sàn giao dịch là giá chung cho sản phẩm trên thị trường.
 • Tất cả các quy trình mua, bán, giao dịch, đàm phán, thương lượng, thanh toán đều được thực hiện trực tuyến trên mạng Internet.
 • Người mua, người bán đều có thể tham gia các giao dịch mua bán tại sản vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.
 • Chủng loại hàng hóa và dịch vụ mua bán rất đa dạng và phong phú, bao gồm vô hình lẫn hữu hình.
 • Thực hiện thông tin và kết nối khách hàng.
 • Các thành viên tham gia sàn giao dịch được quyền khai thác thông tin về thị trường, sản phẩm, chính sách …

Lưu ý:

Các website sàn giao dịch thương mại điện tử cần phải đăng ký với Bộ Công Thương

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 46/2010/TT-BCT quy định về quản  lý hoạt động  của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ. Theo quy  định tại Thông tư này, các thương nhân, tổ chức là bên thứ ba như nói ở trên được gọi chung là đơn  vị cung  cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử và phải tiến hành đăng ký với Bộ Công Thương. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (thương mại điện tử và công nghệ thông tin) được Bộ Công  Thương giao thực hiện việc xác nhận đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử.

Mục đích của việc đăng ký sàn thương mại điện tử là nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý nhà nước theo dõi và kịp thời hướng dẫn hoạt động của những website thương mại điện tử này.

Việc xác nhận đăng ký cho một sàn giao dịch thương mại điện tử không có nghĩa là xác nhận hay đảm bảo uy tín kinh doanh và chất lượng hàng  hóa, dịch vụ giao dịch trên sàn thương mại điện tử đó.