Tư vấn hồ sơ tự công bố thực phẩm

0
1630
tư vấn hồ sơ tự công bố thực phẩm

Theo Nghị định15/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2018, thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của chính phủ về thi hành điều luật an toàn thực phẩm. Trong đó, cần lưu ý trong việc tự công bố sản phẩm như sau:

Nhóm sản phẩm tự công bố thực phẩm quy định:

1. Thực phẩm đã được chế biến, bao gói sẵn;
2. Dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm;
3. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu nhằm mục đích:

– Sản xuất, gia công hàng xuất khẩu nhưng không tiêu thụ trong nước;
– Phụ vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân;

Hồ sơ tự công bố thực phẩm:

  • Bản công bố sản phẩm;
    Phiếu kết quả kiểm nghiệm có thời hạn 12 tháng;
  • Các tài liệu khác, đối với tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng việt và công chứng;

Trình tự, thủ tục tự công bố sản phẩm:

a) Tổ chức, cá nhân tự công bố thực phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang tin điện tử của mình, công khai tại trụ sở chính của tổ chức, cá nhân.
b) Nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
c) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ.
d) Sau khi được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố thì tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm về sản phẩm đó

Trong đó:
– Hồ sơ tự công bố phải được thể hiện bằng tiếng Việt.
– Các tài liệu nộp kèm hồ sơ phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw về hồ sơ tự công bố thực phẩm, khách hàng có nhu cầu hướng dẫn thủ tục công bố, vui lòng liên hệ theo hotline 0243 795 7776 hoặc contact@oceanlaw.vn;