Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

0
1302
Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Khách hàng đang gặp khó khăn vướng mắc, thủ tục xin giấy phép cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không nắm rõ được quy trình thực hiện việc xin giấy phép ra sao. Hôm nay Oceanlaw tư vấn cho khách hàng về quy trình thực hiện xin giấy phép cho cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân tổ chức thực hiện lập hồ sơ xin giấy phép ;
Bước 2:

  • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “ một cửa ” – Sở Công Thương.
  • Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ ( nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn );

Bước 3: Hồ sơ được chấp nhận cấp giấy phép thì Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận.

Cá nhân , tổ chức nộp hồ sơ như sau thành phần hồ sơ bao gồm :

Hồ sơ có thể nộp qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền;

Hồ sơ gồm có :

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu; ( Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm )
  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu quy định;
  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định;
  • Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo quy định.
Lập hồ sơ thành 02 bộ;
Mỗi giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sẽ có hiệu lực trong 03 năm;Ai có quyền xin giấy phép : Cá nhân, tổ chức;

Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương.

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Yêu cầu, điều kiện: Không.

Thời gian cấp giấy phép :

  • Trong thời gian 05 (năm) cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận kiểm tra hồ sơ;
  • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có văn bản thông báo cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ.
  • Sau khi đã nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức thẩm định nội dung hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở.