Giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm

0
1114
giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm là hình thức bắt buộc đối với doanh nghiệp sản xuất, và phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đúng trình tự, từ việc hoàn thành hồ sơ xét duyệt đến nộp tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm cấp cơ sở xét duyệt. Khi đã được cấp giấy chứng nhận tập huấn thì hàng năng phải tham gia tập huấn nâng cao kiến thực chuyên ngành.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký tập huấn nộp giấy đăng ký về Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ thì Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm gửi thông báo cho cá nhân về địa điểm, thời gian học.
Bước 3: Khi nhận được thông báo thì cá nhân đó tham gia vào khóa học và các kỳ kiểm tra đầu vào, đầu ra theo quy định.
Bước 4: Khi kết thúc khoác học, mà học viên đạt tiêu chuẩn thì nộp lệ phí và nhận giấy chứng nhận. Nếu không đạt thì tham gia khóa tập huấn sau.

Cách thức thực hiện: Người nộp đơn nộp trực tiếp tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ:

  • Giấy đăng ký tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu).
  • Danh sách học viên đăng ký (đối với cơ sở chế biến thực phẩm).
  • 01 ảnh chân dung cỡ 3×4.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ. ( Xem tiếp: Xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm ở đâu? )

Thời hạn giải quyết: Kể từ ngày hoàn thành khóa học thì sau 07 ngày học viên nhận giấy chứng nhận.

Đối tượng thực hiện Thủ Tục Hành Chính: Cá nhân.

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm.

Căn cứ pháp lý của Thủ Tục Hành Chính

  • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội ngày 17 tháng 6 năm 2010.
  • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
  • Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  • Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  • Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC, ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cá nhân tổ chức có nhu cầu xin giấy giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw hỗ trợ cấp giấy chứng nhận. –làm giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm