Công bố tiêu chuẩn chất lượng bao bì sản xuất trong nước

0
240
cong-bo-bao-bi-san-pham

Công bố tiêu chuẩn chất lượng bao bì sản xuất trong nước là việc nên làm của các doanh nghiệp phân phối, sản xuất trước khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường.

Theo quy định của pháp luật, bao bì chứa đựng thực phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bắt buộc phải đảm bảo luật an toàn thực phẩm, đáp ứng đúng những  tiêu chuẩn chất lượng.

Công bố bao bì thực phẩm mục đích nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, khẳng định vị thế và đảm bảo quyền lợi cho các cơ sở đang kinh doanh sản phẩm này.

Quy định pháp lý:

 • Căn cứ theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều luật an toàn thực phẩm;
 • Luật an toàn thực phẩm năm 2010.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng bao bì sản xuất trong nước:

 • Bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp theo quy định an toàn thực phẩm;
 • Giấy đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);
 • Nhãn sản phẩm;
 • Phiếu kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng đỉ chỉ tiêu theo quy định;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất hoặc đóng gói;
 • Bản thông tin chi tiết sản phẩm;
 • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc tiêu chuẩn ISO 22000 hoặc tương đương;
 • Kế hoạch kiểm soát chất lượng;
 • Kế hoạch giám sát định kỳ.

Trình tự công bố tiêu chuẩn chất lượng bao bì chứa đựng thực phẩm:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và kiểm nghiệm sản phẩm;
 • Bước 2: Nộp 01 (một) bản đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ định và Công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân;
 • Bước 3: Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó;
 • Bước 4: Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.