Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

0
233
ho-so-cong-bo-thuc-pham-chuc-nang 1

Chuẩn bị hồ sơ công bố thực phẩm chức năng là điều kiện bắt buộc cần các doanh nghiệp cần thực hiện trước khi lưu hành sản phẩm ra ngoài thị trường.

Nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tìm kiếm thông tin. Oceanlaw cung cấp dịch vụ và tư vấn thủ tục công bố thực phẩm chức năng (thực phẩm bảo vệ sức khỏe). Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định mới nhất, công bố thực phẩm chức năng Online qua mạng theo nghị định 15/2018 về An toàn thực phẩm

Hợp tác với nhiều đơn vị nhận được những phản hồi tích cực từ phía khách hàng, Oceanlaw tiến hành nhanh, xử lý các hồ sơ khó theo nhu cầu khách hàng.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
 • Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Phân loại thực phẩm chức năng cần công bố:

 • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thực phẩm để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày với mục đích cải thiện, duy trì , tăng cường chức năng của cơ thể;
 • Thực phẩm dinh dưỡng y học: Các thực phẩm dùng cho mục đích y tế, có thể ăn bằng ống xông hoặc đường miệng, giúp điều chỉnh chế độ ăn của người bệnh. Nhóm thực phẩm này cần được sử dụng dưới sự giám sát của nhân viên y tế;
 • Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Thực phẩm được chế biến theo công thức đặc biệt, đáp ứng cho chế độ ăn đặc thù theo thể trạng hoặc tình trạng bệnh lý của từng người;

Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng:

Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước:

 • Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm thời hạn 12 tháng đạt đầy đủ các chỉ tiêu;
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn;
 • Hợp đồng gia công nếu thuê đơn vị gia công sản xuất kèm theo GMP của nhà sản xuất;
 • 03 mẫu sản phẩm;
 • Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương (nếu có);
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu:

 • Bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP);
 • Bản kê khai thông tin chi tiết về sản phẩm;
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS được cấp bỏi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cửa nước sản xuất;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm chức năng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kiểm nghiệm;
 • Bản kế hoạch giám sát định kỳ;
 • Nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng Việt;
 • Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh;
 • Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc công dụng của mỗi thành phần tạo nên thực phẩm chức năng đã công bố.