Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

0
1483
Thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là hình thức bắt buộc với sản phẩm khi muôn cung ứng sản phẩm đó ra ngoài thị trường. Chỉ khi doanh nghiệp được Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thì sản phẩm mới được lưu hành hợp pháp trên thị trường. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của công ty cung ứng dịch vụ thì cần những tài liệu sau:

Đối với công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhập khẩu:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty phân phối sản phẩm tại Việt Nam;
 • Nhãn phụ sản phẩm;
 • Công thức sản phẩm: Ghi tỷ lệ phần trăm các chất, đầy đủ thành phần công dụng;
 • Giấy phép CA (Certyficate Of Analysis) – Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu liên quan) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ;
 • Chứng nhận hàng hóa chất lượng tại nước sở tại;
 • Phiếu kiểm định chất lượng hàng hóa;

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản xuất trong nước :

 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao công chứng của công ty công bố;
 • Kết quả kiểm nghiệp của trung tâm kiểm nghiệp đo lường tiêu chuẩn;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Mẫu sản phẩm kiểm nghiệm.

Oceanlaw hỗ trợ khách hàng:

 • Tư vấn khách hàng giấy tờ cần thiết liên quan đến công bố tiêu chuẩn chất lượng;
 • Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn;
 • Tiến hành nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm tại Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Theo dõi hồ sơ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng.
Oceanlaw tư vấn cho khách hàng công bố sản phẩm nhanh nhất, chi phí trọn gói. Đảm bảo trong thời gian ngắn khách hàng sẽ nhận giấy chứng nhận, số công bố. Hotline tư vấn 0904 445 449.