Đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

0
1718
Đăng ký sàn giao dịch thương mại diện tử

Theo quy định, nếu website cho phép các cá nhân, tổ chức khác đăng thông tin quảng cáo về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ thì website phải đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử (đăng ký sàn giao dịch không áp dụng cho cá nhân, chỉ áp dụng cho thương nhân, tổ chức).

Cơ sở pháp lý thủ tục hành chính

  • Căn cứ pháp lý về thành lập là những văn bản nào?
  • Theo Thông tư 46/2010/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2010
  • Theo Nghị định số 57/2006/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành  ngày 09 tháng 06 năm 2006
  • Theo Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 (thay thế nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008)
  • Theo Thông tư số 09/2008/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 21 tháng 07 năm 2008.

Hồ sơ đăng ký website sàn giao dịch thương mại điện tử

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo hướng dẫn tại Điều 7, Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20/6/2013 của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
b) Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
c) Quy chế quản lý hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Thông tư này, Nghị định số 57/2006/NĐ-CP, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, Thông tư số 09/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương và các quy định pháp luật liên quan;
d) Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó.( Tìm hiểu sàn giao dịch thương mại diện tử là gì? )

Các bước tiến hành đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử

1. Doanh nghiệp, tổ chức đăng nhập vào website của Bộ Công Thương để đăng ký đăng ký hồ sơ online.
2. Trong vòng 3 ngày (tính theo ngày làm việc) Bộ Công Thương sẽ tiến hành kiểm tra và duyệt hồ sơ online, sau đó sẽ có thông báo cụ thể cho đương đương với các trường hợp sau:
+ Thông báo xác nhận là  hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
+ Hồ sơ còn thiếu và yêu cầu được bổ sung thêm.
+ Từ chối việc xác nhận đăng ký trong trường hợp cá nhân, tổ chức không đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định.
3. Sau khi nhận được thông báo như mục 2 thương nhân, tổ chức phải gửi hồ sơ đăng ký bằng bản giấy cho Bộ Công Thương.
4. Sau khi nhận được bộ hồ sơ bằng bản giấy,  Bộ Công Thương làm thủ tục xác nhận đăng ký.

 

Oceanlaw hỗ trợ làm thủ tục đăng ký sàn thượng mại điện tử

  • Oceanlaw tư vấn nội dung xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử phù hợp với quy định của pháp luật.
  • Oceanlaw kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng.
  • Đại diện hoàn tất các thủ tục Xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử cho khách hàng.
  • Bàn giao giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử cho khách hàng.
  • Tư vấn các nội dung liên quan như thành lập doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, xin giấy phép…
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ đăng ký sàn giao dịch thương mại điện tử trọn gói nhanh nhất.