Dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm

0
1311
Tại sao cần công bố chât lượng sản phẩm?
Oceanlaw công ty luật cung cấp dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm với chi phí hợp lý, trọn gói, giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn trong quá trình công bố. Công bố chất lượng sản phẩm là bước quan trọng và bắt buộc khi đưa sản phẩm dịch vụ của mình  ra ngoài thị trường tiêu thụ;

Một số dịch vụ của Oceanlaw trong quá trình Công bố chất lượng sản phẩm Tư vấn khách hàng vấn đề liên quan đến hoạt động công bố chất lượng sản phẩm :

 • Tư vẫn miễn phí pháp lý về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ;
 • Tư vấn miễn phí thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm;
 • Tư vấn khách hàng thu tục, hồ sơ cho việc coogn bố;
 • Tư vấn khách hàng vấn đề liên quan;
Sau khi khách hàng ký kết hợp đồng với chúng tôi :
 • Trên cơ sở tài liệu mà khách hàng cung cấp chúng tôi tiến hành đánh giá, phân tích  về khả năng cấp giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Nếu khách hàng cần luật sư của chúng tôi tham gia đàm phán thì chúng tôi tiến hành sắp xếp luật sư tham gia theo yêu cầu;
 • Đại diện khách hàng chuẩn bị giấy tờ cần thiết, dịch vụ , công chứng giấy tờ liên quan;
Khi khách hàng ủy quyền cho chúng tôi công bố chất lượng sản phẩm :
 • Tiến hành soạn hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng cho khách hàng;
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin công bố tiêu chuẩn chất lượng tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Theo dõi hồ sơ, cập nhật thông tin cho khách hàng, xử lý phát sinh trong quá trình công bố;
 • Đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cho khách hàng;
 • Xử lý hành vi, vi phạm;
Oceanlaw cung cấp dịch vụ công bố chất lượng sản phẩm nói riêng. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 0965 15 13 11