Điều kiện để xin giấy phép kinh doanh vận tải là gì?

0
1004
Điều kiện để xin giấy phép kinh doanh vận tải

Hiện nay ngành kinh doanh vận tại đang rất phát triển, chúng không chỉ giúp đem lại lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô là một trong những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh vận tải theo đúng quy định của pháp luật. Vây điều kiện để xin giấy phép kinh doanh vận tải là gì? Oceanlaw xin giải đáp thắc mắc của quý vị như sau:

Điều kiện để xin giấy phép kinh doanh vận tải
Tổ chức, cá nhân Việt Nam thoả mãn tất cả những điều kiện dưới đây sẽ được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:

  • Là doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức.
  • Có hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn cho các hoạt động vận tải đa phương thức hay bảo đảm của ngân hàng cho việc kinh doanh vận tải đa phương thức trước những tổn thất xuất hiện trong vận chuyển, hư hỏng hàng hoá, giao hàng chậm hoặc những rủi ro khác.
  • Có tài sản trị giá tối thiểu 80.000 SDR hay có sự bảo đảm tương đương.( Tham khảo : Xin giấy phép vận tải tại Hà Nội)

Những tổ chức và cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thoả mãn tất cả những điều kiện sau sẽ được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:

  • Đáp ứng những điều kiện được quy định trong luật về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
  • Có hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm chuyên môn cho các hoạt động vận tải đa phương thức hoặc đảm bảo của ngân hàng cho quá trình kinh doanh vận tải đa phương thức trước những tổn thất trong vận chuyển, hư hỏng hàng hoá, giao hàng chậm hay các rủi ro khác.
  • Có tài sản trị giá ít nhất 80.000 SDR hoặc có sự bảo đảm tương đương.

Các doanh nghiệp nước ngoài thỏa mãn tất cả các điều kiện dưới đây có thể được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:

  • Là các doanh nghiệp của những nước thành viên ASEAN đã ký Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hay doanh nghiệp của các nước ký Hiệp định song phương hay đa phương với Việt Nam về vận tải đa phương thức.
  • Có giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức do cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và đã được hợp pháp hoá lãnh sự.
  • Có đại diện pháp lý tại Việt Nam là doanh nghiệp vận tải hay đại lý vận tải của Việt Nam. Đối với trường hợp là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tỉ lệ vốn góp của phía Việt Nam không thấp hơn 51%.

Trên đây là những thông tin tư vấn của Oceanlaw về dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline để được hỗ trợ tốt nhất.