Giấy tờ cần thiết khi nhập khẩu thực phẩm chức năng

0
1155
giấy tờ cần thiết khi công bố thực phẩm chức năng

Giấy tờ cần thiết khi nhập khẩu thực phẩm chức năng – Theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu trước đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường thì cần phải thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế. Vì vậy để tiến hành được thủ tục này chúng tôi yêu cầu Qúy công ty cung cấp cho chúng tôi các giấy tờ như sau:

Tham khảo thêm :

giấy tờ cần thiết khi công bố thực phẩm chức năng

  1. Makert sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ
  2. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (COA) trong vòng 12 tháng, do Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định cấp. Bao gồm toàn bộ các chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm được ghi trên nhãn và các chỉ tiêu về an toàn theo quy định hiện hành.
  3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc chứng nhận y tế hoặc giấy chứng nhận tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (trong đó có nội dung thể hiện sản phẩm an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và phù hợp với pháp luật về thực phẩm)
  4. Thông tin chi tiết về sản phẩm ( Trường hợp : trên nhãn sản phẩm và kết quả kiểm nghiệm sản phẩm không thể hiện rõ các thông tin chi tiết về sản phẩm) thì cần phải cung cấp các thông tin sau:
  • Trạng thái, Màu sắc, Mùi vị
  • Thành phần cấu tạo
  • Thời hạn sử dụng
  • Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
  • Chất liệu bao bì và quy cách bao gói
  • Tên nhà sản xuất và nước xuất xứ

Để có thể hoàn thiện sớm thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế và triển khai nhập sản phẩm thực phẩm chức năng về thị trường Việt Nam ,  chúng tôi đề nghị Qúy công ty cung cấp cho chúng tôi đầy đủ các giấy tờ như trên  trong thời gian sớm nhất.