Giấy phép kinh doanh vận tải

0
1565
Giấy phép kinh doanh vận tải
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải bằng đường bộ ( Căn cứ vào luật giao thông đường bộ năm 2008 ). Oceanlaw hướng dấn khách hàng thủ tục , điều kiện, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải :

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải khách hàng cần có :

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải;
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề kinh doanh vận tải;
 • Phương án kinh doanh ;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải như : có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên, đã có thời gian kinh doanh, quản lý vận tải; Có đủ thời gian để trực tiếp điều hành vận tải;( xin giấy phép vận tải liên vận)

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh vận tải :

 • Đăng ký kinh doanh vận tải theo đúng quy định của pháp luật;
 • Phương tiện phải đủ theo số lượng, chất lượng, thời gian sử dụng và phù hợp với hình thức kinh doanh;
 • Tài xế và nhận viên phục vụ có hợp đồng lao động với bên kinh doanh, trong đó lái xe không bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;
 • Người điều hành có trình độ từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học chuyên nghành khác đã từng tham gia điều hành vận tải từ 03 năm trở lên;
 • Có địa điểm đỗ xe theo phương án kinh doanh và đảm bảo về luật an toàn giao thông vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;

Quy trình thực hiện xin giấy phép kinh doanh vận tải

Đối với doanh nghiệp Việt Nam và Nước Ngoài :

 • Doanh nghiệp kinh doanh vận tải làm thủ tục hồ sơ nộp lên Vụ giao thông vận tải trực thuộc Bộ giao thông vận tải. Trong đó Vụ giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành hồ sơ.
 • Sau khi doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ thì Vụ giao thông vận tải tiến hành gửi hồ sơ lên Cục liên quan tiến hành thầm định;
 • Doanh nghiệp nhận giấy phép kinh doanh vận tải vòng 20 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải không được chấp nhận thì Bộ giao thông vận tải phải có văn bằng trả lời và nên rõ lý do;

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài :

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ xin cấp phép lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gủi cho Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận.
 • Vụ Giao thông vận tải Bộ Giao thông vận tải đánh giá và trả lời trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của Bồ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải.
 • Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong vòng 60 ngày.

Dịch vụ Oceanlaw cung cấp cho khách hàng :

 • Tư vấn cho khách hàng những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh xin giấy phép vận tải;
 • Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 • Tiến hành nộp hồ sơ lên Sở giao thông vận tải xin cấp giấy phép cho khách hàng;
 • Theo dõi hồ sơ và trả lời công văn của sở giao thông vận tải;
 • Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng;
 • Tư vấn những vấn đề pháp lý liên quan đảm bảo cho quá trình hoạt động của doanh nghiệp;
Tìm hiểu thêm bài viết: Quy định về kinh doanh vận tải đường bộ khi có nhu cầu xin giấy phép kinh doanh vận tải, gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục, hồ sơ, liên hệ ngay đến chúng tôi. Hãng luật Oceanlaw sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc pháp lý về giấy phép kinh doanh vận tải.