Giấy phép tổ chức hoạt động lễ hội

0
1267
giấy phép tổ chức hoạt động lễ hội

Lễ hội là hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa  của dân tộc Việt nam, được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử, là một trong những công cụ để phản ánh một nền văn hóa và chứa đựng nhiều giá trị tốt đẹp của dân tộc. Để tổ chức lễ hội được diễn ra trên thực tiễn,các cơ quan,tổ chức phải được  cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động lễ hội.

1.Cơ sở pháp lý để có thể tổ chức hoạt động lễ hội

-Nghị đinh số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

– Thông tư số 04/2009/TT-BVHTT ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010

– Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

-Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn Hóa,Thể thao và Du lịch.

-Thông tư số 15/2015/TT của bộ văn hóa thể thao và du lịch ngày 22tháng 12 năm 2015 quy định về tổ chức lễ hội.

2.Thẩm quyền giải quyết

Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức lễ hội.

3.Các lễ hội phải xin giấy phép bao gồm.

 • Lễ hội tổ chức lần đầu
 • Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn;
 • Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống;
 • Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức

4.Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội.

Các  lễ hội khi tổ chức đều phải thành lập Ban Tổ chức lễ hội.

Bước 1. Các cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 ngày làm việc

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình UBND cấp tỉnh, UBND tỉnh xem xét, cấp giấy phép tổ chức lễ hội và chuyển lại cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Trường hợp không cấp giấy phép tổ chức lễ hội, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Bước 3: Cơ quan, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

5. Hồ sơ cần cơ quan,tổ chức cần cung cấp

A,Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội
 • Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo nghị định sơ 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009
 • Tờ trình xin phép mở lễ hội của cơ quan tổ chức;
 • Văn bản nêu nguồn gốc, lịch sử lễ hội
 • Thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội;
 • Danh sách Ban Tổ chức lễ hội;
 • Văn bản đồng ý của cơ quan ngoại giao (Đại sứ quán, Lãnh sự, Tổng Lãnh sự) đối với lễ hội du nhập từ nước ngoài do cộng động người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống hợp pháp tại Việt Nam tổ chức

B ,Số lượng hồ sơ :01 bộ

Hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ : số 7 đường Tôn Thất Thuyêt,tầng 8 tòa nhà hội liên hiệp phụ nữ-cầu giấy –hà nội để được cung cấp thông tin một cách nhanh chóng nhất!