Giấy phép vận tải đa phương thức

0
2260
Giấy phép vận tải đa phương thức

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, xử lý mọi tình huống khó của doanh nghiệp trong quá trình xin giấy phép vận tải đa phương thức với chi phí hợp lý, trọn gói đảm bảo an toàn về hàng hóa cho doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian.

Trình tự xin giấy phép vận tải đa phương quốc tế:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính.

Bước 2: Cấp giấy phép

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cho doanh nghiệp.

Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Bộ Giao thông vận tải phải có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Điều kiện để xin giấy phép kinh doanh vận tải là gì?

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh;
  • Xác nhận giá trị tài sản doanh nghiệp của cơ quan tài chính quản lý doanh nghiệp hoặc Kiểm toán Nhà nước, doanh nghiệp kiểm toán.
  • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương (đối với doanh nghiệp của quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức).

Dịch vụ Oceanlaw xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức:

  • Tư vấn khách hàng sơ bộ về quá trình xin giấy phép vận tải đa phương thức;
  • Đánh giá khả năng xin giấy phép doanh nghiệp;
  • Soạn thảo hồ sơ xin giấy phép vận tải đa phương thức;
  • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ;
  • Theo dõi hồ sơ xin cấp phép;
  • Giao dịch với cơ quan nhà nước để thực hiện xin cấp phép.

Liên hệ đến Oceanlaw để được tư vấn tốt nhất, chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép vận tải đa phương thức nhanh nhất. Gọi: 0904 445 449.