Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

0
230
ho-so-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu 1

Thời kỳ hội nhập, ngoại ngữ trở lên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy nhiều cá nhân, tổ chức đã mở ra để đáp ứng nhu cầu học tập của con người.

Trung tâm ngoại ngữ cần chuẩn bị hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ và cũng như các điều kiện thành lập trung tâm đào tạo để đáp ứng các vấn đề pháp lý và tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Căn cứ pháp lí thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Luật Giáo dục năm 2019;
 • Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 46/2017/NĐ-CP;
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Hồ sơ được quy định tại khoản 2 điều 47 Nghị định 46/2017 sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2018;
 • Bản đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ:
  • Tên trung tâm;
  • Địa điểm đặt trung tâm;
  • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;
  • Mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm;
  • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  • Cơ sở vật chất của trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ.

Hồ sơ xin cấp giấy hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

 • Hồ sơ xin hoạt động được quy định tại Khoản 2 điều 49 Nghị định 46/2017 sửa đổi bổ sung bởi nghị định 135/2018;
 • Hồ sơ xin cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ hoạt động:
  • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
  • Quyết định thành lập trung tâm (bản sao có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
  • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ;
  • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên;

Quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện nộp hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ đến cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, quyết định thành lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện.