Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

0
243
dieu-kien-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu

Biết được ngôn ngữ thứ 2 là một lợi thế, vì vậy hiện nay đã có rất nhiều trung tâm ngôn ngữ được mở ra để đáp ứng nhu cầu của mọi người.

Đáp ứng đủ điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ của pháp luật ban hành, trung tâm sẽ được đi vào hoạt động.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Căn cứ Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP về điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục được hoạt động, trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đội ngũ giáo viên, cơ quan quản lí đủ tiêu chuẩn (căn cứ 02/2020/TT-BGDĐT);
 • Cơ sở vật chất, phòng học,trang thiết bị phòng học…
 • Tài liệu, chương trình giảng dạy, học tập, tài chính của trung tâm để đảm bảo được chất lượng giáo dục theo đúng kế hoạch, quy mô hoạt động của trung tâm.

Đối tượng thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Theo Điều 2, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, đối tượng thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm:

 • Trung tâm ngoại ngữ do Nhà nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập;
 • Trung tâm ngoại ngữ do cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài góp vốn toàn bộ hoặc một phần thành lập.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ:

Một trong những điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ đó là giám đốc trung tâm cần đáp ứng đủ những tiêu chuẩn (căn cứ Khoản 2, Điều 6 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học):

 • Có lí lịch rõ ràng nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3;
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Điều kiện cơ sở vật chất:

 • Số phòng học tại  Trung tâm ngoại ngữ tối thiểu là 07 phòng học;
 • Có đầy đủ các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của pháp luât;
 • Trung tâm sẽ có 1 cơ sở chính, sẽ có thêm cơ sở phụ nếu đủ điều kiện và được Sở giáo dục và Đào tạo thẩm tra, cho phép.

Đặt tên trung tâm:

 • Tên trung tâm sử dụng tiếng việt và sẽ được ghi trên tất cả các quyết định, giấy phép, con dấu của trung tâm cùng một số giấy tờ khác;
 • Đặt tên theo quy định của pháp luật: trung tâm + tên loại hình ngoại ngữ + tên riêng.

Điều kiện hoạt động của trung tâm:

 • Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ;
 • Số lượng không quá 25 học viên/ giáo viên/ ca;
 • Bộ máy hành chính đạt tiêu chuẩn, phòng học đủ ánh sáng, diện tích tối thiểu 15m2 /học viên/ ca học;
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Có khu vực cho cán bộ. giáo viên và học viên nghỉ giải lao giữa giờ;
 • Được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập.

Tham khảo thêm: Xin giấy phép đào tạo trực tuyến