Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm

0
971
ho-so-xi-giay-phep-quang-cao-my-pham

Sản phẩm mỹ phẩm là sản phẩm được rất nhiều người sử dụng, vì vậy các doanh nghiệp phải xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm và thực hiện hoàn tất các thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm trước khi chính thức sản xuất, và đưa sản phẩm ra thị trường.

Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn thực sự biết khi tiến hành xin giấy phép quảng cáo cần chuẩn bị những gì và làm như thế nào?

Cùng chúng tối tìm hiểu để biết rõ hơn qua bài viết dưới đây.

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là gì?

Giấy phép quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi cơ quan này đã thẩm định, thẩm xét và xác nhận các nội dung, hình thức của hồ sơ quảng cáo.

Điều kiện và quy định giấy phép quảng cáo mỹ phẩm:

Căn cứ pháp lí:

 • Luật Quảng cáo năm 2012;
 • Thông tư số 09/2015/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế;
 • Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 25/01/2011 quy định về quản lý mỹ phẩm;

Điều kiện xin cấp giấy phép quản cáo mỹ phẩm:

 • Hoạt động quảng cáo phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Nội dung truyền tải phù hợp;
 • Tài liệu chứng minh tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm;
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược;

Nội dung quảng cáo cần có:

 • Tên của mỹ phẩm;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
 • Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;
 • Các cảnh báo theo quy định của các hiện định quốc tế;
 • Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm đó là sản phẩm thuốc;

Doanh nghiệp đã nộp đầy đủ lệ phí nhà nước để thẩm định, cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm theo quy định.

Hồ sơ xin cấp giấy phép quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm:

 • Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm;
 • Kịch bản quảng cáo hoặc quảng cáo dự định phát hành;     
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của tổ chức/ cá nhân đăng ký quảng cáo;
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp;      
 • Giấy ủy quyền của tổ chức/cá nhân công bố mỹ phẩm cho tổ chức/cá nhân đăng ký quảng cáo ( trường hợp bên  đăng ký quảng cáo không đồng thời là bên công bố);       
 • Tài liệu thuyết minh tính năng, công dụng sản phẩm;
 • Văn bản đồng ý của chủ thể xuất hiện trong nội dung quảng cáo (sử dụng hình ảnh thật);

Hồ sơ được nộp tại Sở Y tế, sau khi hoàn thành các khoản lệ phí sở sẽ gửi cho đơn vị phiếu tiếp nhận hoặc kịch bản quảng cáo đạt yêu cầu.

Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được quyền quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký.