Hồ sơ xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế

0
2371
Hồ sơ xin cấp giấy phép lữ hành quốc tế
Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp bởi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, doanh nghiệp sau khi nhận được giấy phép phải thực hiện thủ tục thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế với Sở thì mới có thể hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế :

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao ;
 • Chương trình hay phương án kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế;
 • Thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng với hướng dẫn viên du lịch;
 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành;
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh;

Doanh nghiệp cần chú ý trường hợp không được phép kinh doanh lữ hành quốc tế :

 • Doanh nghiệp đã bị xử lý kinh doanh lữ hành quốc tế trái quy định của pháp luật,đã bị phạt hành chính thời gian chưa quá 12 tháng;
 • Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh chưa quá 12 tháng  tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh; (dịch vụ làm giấy phép lữ hành quốc tế của Oceanlaw)

Những trường hợp giấy phép kinh doanh bị thu hồi :

 • Doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực  kinh doanh lữ hành nữa;
 • Doanh nghiệp vi phạm kinh doanh lữ hành nghiêm trọng;
 • Doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật  thu hồi giấy phép;

 Cơ sở pháp lý

 • Luật Du lịch
 • Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của
 • Thông tư số 03/2002/TT-NHNN ngày 05 tháng 4 năm 2002 hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành
Trường hợp quý khách cần tư vấn về xin giấy phép kinh doanh lữ hành, liên hệ đến Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn tốt nhất. Gọi: 0904 445 449 – luatsu@oceanlaw.vn.