​Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

0
1784
Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Nhiều doanh nghiệp sau khi xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, đưa khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam du lịch . Khi doanh nghiệp có nhu cầu đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, thì doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như sau:

Hồ sơ cần có đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế :

 • Đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu);
 • Giấy chứng nhận kinh doanh (Bản sao);
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp;
 • Tài liệu liên quan đến nội dung đổi giấy phép kinh doanh lữ hành;

Điều 49  Luật Du Lịch định về đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế :

 • Thay đổi lại phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Thay đổi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp;
 • Thay đổi loại hình kinh doanh của doanh nghiệp;

( Tìm hiểu thêm: Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế)

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Có hiệu lực từ ngày 01.01.2006.
 • Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 14/7/2007.
 • Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch. Có hiệu lực từ ngày 30/01/2009.
 • Thông tư số 48/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên. Có hiệu lực từ ngày 27/5/2010.
 • Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.

Mọi vướng mắc thay đổi kinh doanh lữ hành, xin đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế liên hệ 0904 445 449 để được luật sư chúng tôi tư vấn pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp tốt nhất.

Tham khảo thêm: