Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

0
1615
Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế
Doanh nghiệp  khi muốn kinh doanh lữ hành quốc tế thì bắt buộc phải thực hiện xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Khi gặp khó khăn doanh nghiệp liên hệ trực tiếp đến văn phòng luật Oceanlaw để được tư vấn tốt nhất. Nhiều khách hàng liên hệ hỏi về ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế có cần giấy xác nhận ký quỹ không khi xin giấp phép.
Khi thực hiện kinh doanh lữ hành quốc tế việc ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế là điều kiện bắt buộc; Ký quỹ là việc doanh nghiệp đặt tiền vào tài khoản ngân hàng đảm bảo điều kiện hoạt động. Số tiền ký quỹ chỉ được ngân hàng trả lại khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh ký quỹ.

Doanh nghiệp khi kinh doanh lữ hành quốc tế phải ký quỹ như sau:

  • Đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ,khi khách du lịch vào Việt Nam là  : 250.000.000 đồng;
  • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài là 500.000.000 đồng; (Tìm hiểu : thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế).

Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành:

  • Tổ chức, cá nhân kinh doanh lữ hành phải thành lập doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành bao gồm doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.
  • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được kinh doanh lữ hành nội địa.
  • Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa không được kinh doanh lữ hành quốc tế.
Oceanlaw tư vấn và hỗ trợ Quý khách hàng trong việc thực hiện thủ tục ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế tại Ngân hàng nhằm đảm bảo Giấy ký quỹ được soạn thảo đúng mẫu, đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và được sử dụng hợp lệ trong hồ sơ xin Cấp giấy phép lữ hành quốc tế  hoặc hồ sơ cấp đổi Giấy phép lữ hành quốc tế. Liên hệ : 0904 445 449.
Tham khảo thêm dịch vụ