Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức

0
2565
Mẫu giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức
Doanh nghiệp đang cần mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức không tìm kiếm ở đâu. Oceanlaw chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép vận tải đa phương thức chi phí hợp lý, thời gian ngắn, chúng tôi hướng dẫn khách hàng hoàn thành thủ tục trong thời gian sớm nhất.

Mẫu đơn xin giấy phép đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức.

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
 ………., ngày     tháng      năm
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

Kính gửi: BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Tên doanh nghiệp) có trụ sở tại…………………      Điện thoại:………………., Fax:………………., E-mail:………………..

Giấy chứng nhận  đăng ký kinh doanh số………………..do  (tên cơ quan cấp) cấp  ngày……..tháng……..năm

Đại diện pháp lý tại Việt Nam : (tên đại diện, trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……..cấp ngày…..tháng……năm…..)

Kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức cho (tên doanh nghiệp).

(tên doanh nghiệp) cam kết việc kinh doanh vận tải đa phương thức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chức danh người đại diện
                                                                                                                                                                                                      Ký, đóng dấu
Tham khảo thêm bài viết: 
Doanh nghiệp đăng gặp khó khăn về xin giấy phép vận tải đa phương thức, Liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw để được tư vấn 0243 795 7776. Chắc chắn rằng Qúy doanh nghiệp sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi