Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm

0
471
thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm

Căn cứ vào cá quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân khi đưa sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả mỹ phẩm sản xuất trong nước và mỹ phẩm nhập khẩu) tới khách hàng cần là thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ và cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cung cấp số công bố cho tổ chức, cá nhân và phải chịu toàn bộ trách nhiệm về sản phẩm.

Điều kiện để thực hiện việc đăng ký Công bố lưu hành mỹ phẩm:

 • Doanh nghiệp phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh mỹ phẩm;
 • Cam kết được chất lượng sản phẩm, hàm lượng các chất cấm, chất hạn chế sử dụng không vượt qua giới hạn cho phép;
 • Đối với doanh nghiệp đã công bố lưu hành mỹ phẩm trước đó; cần thực hiện thủ tục báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh mỹ phẩm lên Sở Y tế và Bộ Y tế định kỳ hàng năm.

Hồ sơ công bố lưu hàng mỹ phẩm:

Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước:

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản, theo mẫu quy định);
 • Giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
 • Khi đưa sản phẩm ra ngoài thị trường các cá nhân không phải là nhà sản xuất sản phẩm cần có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (bản sao có chứng thực);
 • Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất);
 • Kết quả kiểm nghiệm và bản công thức của mỹ phẩm công bố;
 • Bản tiêu chuẩn chất lượng của mỹ phẩm và phương pháp thử;
 • Phiếu kiểm nghiệm;
 • Mẫu sản phẩm;
 • Nhãn hoặc hình ảnh nhãn sản phẩm;

Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm nhập khẩu:

 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
 • Giấy  đăng ký kinh doanh của tổ chức; cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
 • Giấy uỷ quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm uỷ quyền cho tổ chức; cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam ( có chữ kí chứng thực và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật);
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Chi tiêt bảng thành phần thành phần: Ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.