Xin giấy phép ICP

0
2085
xin giấy phép icp

Hiện tại chính phủ đã ban hành các quy định về điều kiên cấp phép, đăng ký hoạt động, điều kiện hoạt động… đối với các website của doanh nghiệp có đưa các thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội (còn gọi là trang thông tin điện tử tổng hợp – ICP).

Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, vấn đề xin giấy phép trang tin điện tử tổng hợp (xin giấy phép ICP) cũng gặp không ít trở ngại nếu doanh nghiệp không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Giải pháp tốt nhất cho vấn đề này là tìm đến một đơn vị chuyên nghiệp về pháp lý, mà thường là các công ty luật, văn phòng luật sư.

Công ty luật Oceanlaw là chuyên gia trong lĩnh vực giấy phép trang tin điện tử tổng hợp (giấy phép ICP), chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép ICP cho các doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

Xử phạt hành chính khi không xin phép ICP

Các trang web hoạt động mà không xin giấy phép ICP có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng , các bạn có thể tham khảo Nghị định 31/2001/NĐ-CP ngày 26/6/2001 về xử phạt hành chính.

Điều kiện để được cấp phép giấy phép ICP

Để được cơ quan chức năng cấp Giấy phép ICP, Doanh nghiệp/Tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

a.  Điều kiện về nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin.

–   Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội;
–   Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam.
–   Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có trách nhiệm cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, địa chỉ email cho cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết.

–   Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;
–   Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

b. Điều kiện về kỹ thuật

Thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật có khả năng đáp ứng các yêu cầu sau:
–   Lưu trữ tối thiểu 90 (chín mươi) ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu 02 (hai) năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải;
–   Tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng;
–   Phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin;
–   Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật;
–   Đảm bảo phải có ít nhất 01 (một) hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin tiện tử.

c. Điều kiện về quản lý thông tin.

–   Có quy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;
–   Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;
–   Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 03 (ba) giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email);

d.  Điều kiện về tên miền:

–   Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.
–   Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.
–   Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 (sáu) tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

xin-giay-phep-icp-tai-oceanlaw

Hồ sơ xin cấp giấy phép ICPHồ sơ cấp giấy phép ICP được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

–   Đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp;
–   Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp);
 • Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí);
 • Điều lệ hoạt động (đối với các tổ chức hội, đoàn thể).

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập phải có ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh hoặc chức năng nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp.

–  Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý nội dung có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.
–  Đề án hoạt động có chữ ký, dấu của người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép.

Đề án bao gồm các nội dung chính:

+  Về nội dung thông tin: Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin, các chuyên mục dự kiến; nguồn tin chính thức, bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính;
+  Phương án tổ chức, nhân sự, kỹ thuật, quản lý thông tin, tài chính nhằm bảo đảm hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp
+  Địa điểm đặt hệ thống máy chủ tại Việt Nam.
–  Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp nguồn tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

Xin giấy phép trang tin điện tử tổng hợp ICP nhanh với dịch vụ Oceanlaw

Gia hạn giấy phép ICP

 • Giấy phép ICP có thời hạn tối đa không quá 05 năm.
 • Tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép muốn gia hạn giấy phép ICP phải gửi hồ sơ xin gia hạn tới Bộ Thông tin và Truyền thông 30 ngày trước ngày giấy phép hết hạn. Hồ sơ xin gia hạn gồm đơn xin gia hạn giấy phép và bản sao giấy phép đang có hiệu lực;
 • Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm định và xét gia hạn giấy phép trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối gia hạn giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản nêu rõ lý do cho tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn biết;
 • Giấy phép chỉ được gia hạn 01 lần và thời gian gia hạn không vượt quá một năm.

Oceanlaw tư vấn xin giấy phép ICP

 • Tư vấn loại website nào cần xin giấy phép,
 • Tư vấn thủ tục xin phép ICP
 • Tư vấn tài liệu cần cung cấp xin giấy phép ICP
 • Tư vấn thời gian xin giấy phép ICP
 • Tư vấn chi phí xin giấy phép ICP
 • Tư vấn hồ sơ cần thiết xin giấy phép ICP
 • Cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc xin giấy phép và điều hành hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp (ICP).
 • Tư vấn gia hạn giấy phép ICP khi hết hạn

Oceanlaw đại diện thực hiện thủ tục đăng ký giấy phép ICP

 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan cấp phép ICP
 • Thay mặt khách hàng trao đổi với chuyên viên phụ trách hồ sơ trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung
 • Thay mặt khách hàng nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng

Với Đội ngũ Luật sư có kiến thức chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm liên quan đến nội dung công việc. Oceanlaw cam kết sẽ hoàn thiện xin cấp phép ICP nhanh nhất cho bạn