Yêu cầu về an toàn sản phẩm mỹ phẩm

0
866

Tổ chức cá nhân đều phải có trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm của mình khi tiêu thụ ngoài thị trường, thì phải đảm rằng sảm phẩm mỹ phẩm của mình không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Khi sản phẩm đó được dùng trong điều kiện bình thường, thích hợp và phải được ghi đầy đủ trên nhãn cũng như thông tin của nhà sản xuất đã được cung cấp bởi chủ sản phẩm.

Nhà sản xuất, chủ sở hữu sản phẩm đó, khi cung cấp thì phải đánh giá được tính an toàn trên mỗi sản phẩm mỹ phẩm, Theo hướng dẫn đánh giá an toàn mỹ phẩm của ASEAN. Trong mỹ phẩm có kim loại nặng hay vi sinh vật thì phải đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của ASEAN đã được quy định tại phụ lục 06 – MP.  Khách hàng muốn biết rõ hơn về quá trình này liên hệ đến Oceanlaw chúng tôi tư vấn rõ nhất cho khách hàng.

Yêu cầu về an toàn sản phẩm mỹ phẩm đã đươc quy định tại điều 14 , điều 15 của thông tư này;

Điều 14 : Các thành phần chất cấm, các thành phần có quy định về giới hạn nồng độ, hàm lượng và điều kiện sử dụng trong công thức sản phẩm mỹ phẩm :

 • Các chất cấm có trong mỹ phẩm có điều kiện đi kèm được liệt kê trong phu lục II.
 • Các chất màu không có trong phụ lục IV đã được liệt kê, Phần 1, trừ trường hợp những chất mỹ phẩm chứa mày với mục đích nhuộm tóc.
 • Các thành phần đã được liệt kê trong phần thứ nhất của phụ lục III, như nồng độ, hàm lượng vượt quá giới hạn hay không thuộc điều kiện cho phép.
 • Các chất bảo quản sản phẩm mỹ phẩm nằm ngoài danh mục Phụ Lục VI, phần 1.
 • Các chất màu đã được liệt kê ttrong phu lục IV, được sử dụng ngoài  điều kiện đã nêu;
 • Các chất lọc tia tử ngoại thuộc danh mục trong phụ lục VII , phần 1 nhưng có hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc điều kiện cho phép. ;
 • Các chất lọc tia tử ngoài nằm ngoài danh mục trong phụ lục VII ;
 • Các chất bảo quản được liệt kê trong Phụ lục VI (Annex VI), phần 1, với hàm lượng vượt quá giới hạn hoặc nằm ngoài điều kiện cho phép, trừ trường hợp các chất này được sử dụng với mục đích đặc biệt, không liên quan đến công dụng là chất bảo quản.
Khi các chất được liệt kê trong phụ lục II, vẫn sẽ được chấp nhận, trường hợp vì lý do kỹ thuật trong quá trình sản xuất mỹ phẩm và đảm bảo được yêu cầu về độ an toàn của mỹ phẩm quy định tại điều 13 của thông tư này.

yeu-cau-khi-san-xuat-my-phamĐiều 15 : Đối với mỹ phẩm chứa thành phần sau thì vẫn được lưu thông trên thị trường :

 • Các thành phần, nguyên liệu có trong phụ lục III, nhưng vẫn trong giới hạn và đúng theo quy định đã nêu, cho đến ngày được quy định trong cột (g) của Phụ lục này.
 • Các chất bảo quản được liệt kê trong phụ lục VI, nhưng vẫn trong giới hạn và đúng theo quy định đã nêu, cho đến ngày được quy định trong cột (f) của Phụ lục này. Tuy nhiên, một vài thành phần trong số này có thể được sử dụng ở những hàm lượng khác với mục đích cụ thể, được thể hiện rõ ràng trong dạng trình bày của sản phẩm.
 • Các chất màu được liệt kê trong phụ lục IV, phần 2, trong giới hạn cho phép và trong điều kiện được chấp nhận, cho đến ngày được quy định trong phụ lục này.
 • Các chất lọc tia tử ngoại được quy định trong phần 2 của Phụ lục VII (Annex VII), trong giới hạn cho phép và trong điều kiện đã quy định, cho đến ngày được đề cập đến trong cột (f) của Phụ lục này.

Quy định về việc sử dụng các chất nằm trong các Phụ lục (Annexes) nêu trên có thể thay đổi theo quyết định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN. Các quy định này sẽ tự động được cập nhật và có giá trị tại Việt Nam.

Mọi thắc mắc khác hàng về thông tư 06 quy định Yêu cầu về an toàn sản phẩm mỹ phẩm, liên hệ đến văn phòng Oceanlaw chúng tôi để được tư vấn tốt nhất, chúng tôi hỗ trợ khách hàng xin giấy phép công bố nhanh nhất.

Nguồn : Công bố mỹ phẩm nhập khẩu