Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa

0
1824

Công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa là một trong những yếu tốt quan trọng để tạo được lòng tin với người tiêu dùng với hàng hóa của mình, khẳng định được chấy lượng sản phẩm hàng hóa. Thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Bộ Y tế phân cấp quy định, bảo đảm tiêu chuẩn công bố áp dụng đáp ứng các quy định bắt buộc áp dụng đối với sản phẩm và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đã công bố.

Trình tự công bố và thủ tục :

Khi doanh nghiệp  công bố và hoàn thành hồ sơ và gửi lên cơ quan có thẩm quyền thì trong hồ sơ phải có :

 • Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa;
 • Tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa . Nếu doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm trong hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng, và kiểm tra tính phù hợp với quy định của nhà nước;
Khi nhận được hồ sơ công bố, nếu hồ sơ phù hợp và được chấp nhận công bố thì sẽ cấp giấy tiếp nhận công bố. Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp tiến hành khắc phục và thực hiện công bố lại;

Tài liệu cần khách hàng cung cấp :

Đối với sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài :

 • Giấy đăng ký kinh doanh;
 • Bản phân tích thành phần của nhà sản xuất hoặc phiếu kiểm nghiệm;
 • Phiếu kiểm định chất lượng;
 • Chứng nhận chất lượng hàng hóa;
 • Nhãn phụ của sản phẩm;
 • Công thức sản phẩm : ghi rõ thành phần % tỷ lệ các chất ;

Đối với sản phẩm hàng hóa  sản xuất trong nước :

 • Mẫu sản phẩm kiểm nghiệm;
 • Giấy đăng ký kinh doanh của công ty đứng ra công bố;
 • Kết quả kiểm nghiệp trung tâm kiểm định đo lường tiêu chuẩn ;

Trên đây là những thông tin, hướng dẫn đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, sản phẩm cho những cá nhân, tổ chức đang thực hiện kinh doanh để nắm được những cách chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. Từ đó, cá nhân, tổ chức có thể công bố tiêu chuẩn chất lượng cho những mặt hàng sản phẩm của mình để nâng cao uy tín của hàng hóa trước người tiêu dùng. Liên hệ 0965 15 13 11 – giấy phép lưu hành sản phẩm