Giấy phép dịch vụ đào tạo hành nghề môi giới bất động sản.

0
1738
giấy phép dịch vụ đào tạo hành nghề mới bất động sản

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định việc Giấy phép dịch vụ đào tạo hành nghề môi giới bất động sản, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Để được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản (cơ sở đào tạo), tổ chức phải đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Tư cách pháp nhân (là các cơ sở đào tạo được cơ quan có thẩm quyền cấp phép về đào tạo; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đăng ký kinh doanh về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn…)
 • Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
 • Giảng viên: phải có ít nhất 30% giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn (có đóng bảo hiểm) trên tổng số giảng viên tham gia giảng dạy…
 • Tài liệu giảng dạy: phải có giáo trình giảng dạy và bộ đề kiểm tra có nội dung phù hợp với Chương trình khung.
 • Cơ sở thực hành: phải tổ chức cho học viên thực hành tại các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; tại các văn phòng môi giới bất động sản hoặc các sàn giao dịch bất động sản trong thời gian tối thiểu là 02 ngày.
 • Quản lý đào tạo: phải có bộ máy quản lý để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo; có quy chế quản lý đào tạo; người phụ trách khóa học có kinh nghiệm 03 năm trở lên trong việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Hồ sơ đăng ký gồm:

 • Công văn gửi Bộ Xây dựng đề nghị được tổ chức đào tạo;
 • Quyết định thành lập đối với các tổ chức đào tạo được cấp có thẩm quyền thành lập; đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);
 • Bản kê khai về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, giấy tờ chứng minh về địa điểm tổ chức đào tạo (theo mẫu tại Phụ lục 7 của Thông tư này);
 • Tài liệu giảng dạy, bộ đề kiểm tra và Quyết định phê duyệt của Thủ trưởng cơ sở đào tạo;
 • Danh sách giảng viên (theo mẫu tại Phụ lục 8 của Thông tư này);
 • Bản kê khai của giảng viên về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nghề nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 9 của Thông tư này), kèm theo bản sao hợp đồng giảng dạy hoặc hợp đồng lao động;
 • Hợp đồng liên kết đào tạo hoặc văn bản đồng ý của đơn vị nơi tổ chức địa điểm thực hành của học viên;
 • Quy chế đào tạo.Giấy phép dịch vụ đào tạo hành nghề môi giới bất động sản.

Bộ Xây dựng kiểm tra hồ sơ (có thể kiểm tra thực tế tại cơ sở đào tạo) và đối chiếu với quy định, ban hành văn bản công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo (nếu đủ điều kiện). Văn bản này được gửi tới cơ sở đào tạo và Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính của cơ sở đào tạo, đồng thời đưa lên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Nội dung kiểm tra do cơ sở đào tạo tự biên soạn nhưng phải phù hợp với chương trình khung: kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản, thực hành và kiểm tra cuối khóa…

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm lập hồ sơ lưu trữ sau mỗi khóa học ít nhất là 5 năm để phục vụ cho công tác kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và việc cấp lại giấy chứng nhận cho học viên; gửi báo cáo kết quả đào tạo từng khóa học về Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính và nơi tổ chức đào tạo để theo dõi quản lý.

Dịch vụ xin giấy phép đào tạo