Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách

0
1486
Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách

Kinh doanh vận tải bằng ô tô là việc sử dụng ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích kinh doanh, sinh lời. Nhưng để kinh doanh vận tải thì cá nhân, tổ chức phải xin giấy phép kinh doanh vận tải hành khách, trong đó bên kinh doanh phải có đủ điều kiện vận tải cũng như về giấy phép kinh doanh, số lượng , chất lượng. Công ty luật Oceanlaw sẽ hướng dẫn thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo đúng quy định của pháp luật.

1.Hồ sơ cần thiết xin giấy phép kinh doanh vận tải hành khách :

 • Đơn đề nghị xin giấy phép kinh doanh vận tải, theo mẫu của bộ giao thông;
 • giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao ;
 • Bản sao chứng chỉ của người điều hành;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng bãi để xe, hợp đồng thuê chỗ để xe;
 • Phương án kinh doanh;
 • Giấy đăng ký xe, chứng nhận an toàn về kỹ thuật bảo vệ môi trường;
 • Hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc giữa trung tâm điều hành và các xe đã đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện với cơ quan có thẩm quyền.

2. Thời hạn giải quyết :

 • 15-20 ngày tính từ ngày có hồ sơ hợp lệ;

3. Điều kiện đối với lái xe

 • Lái xe và người phục vụ phải có hợp đồng lao động , lai xe không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định, có được tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ an toàn giao thông vận tải;
 • Doanh nghiệp, hợp tác xã bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phù hợp phương án kinh doanh và các quy định của pháp luật; đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 30 (ba mươi) chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe; (tham khảo: cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức)

4. Người điều hành kinh doanh vận tải hành khách :

 • Có trình độ  chuyên nhành vận tải từ trung cấp trở lên;
 • Tham gia quản lý vận tải  bằng xe ô tô  từ 03 năm trở lên;
 • Bảo đảm và phải chứng minh có đủ thời gian cần thiết để trực tiếp điều hành hoạt động vận tải.
 • Đơn vị kinh doanh vận tải chịu sự kiểm tra (định kỳ, đột xuất) về việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền.

Oceanlaw cung cấp dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải hành khách trong thời gian ngắn, tiết kiệm chi phí cho khách hàng. Liên Hệ 0965 15 13 11 –  Xin giấy phép vận tải tại Hà Nội