Mức phạt khi không đăng ký kiểm định dán nhãn năng lượng

0
718
Mức phạt khi không đăng ký kiểm định dán nhãn năng lượng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (thay thế cho Nghị định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24/8/2011). Trong đó có quy định mức phạt về dán nhãn năng lượng tại “Điều 30. Vi phạm quy định về dán nhãn năng lượng và sử dụng nhãn năng lượng” như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng:

Doanh nghiệp có hành vi lừa dối, không trung thực với cơ quan nhà nước về số lượng, chủng loại phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lương được sản xuất, nhập khẩu;

Phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng :

Doanh nghiệp có hành vi vi phạm về dán nhãn năng lượng, sai quy cách dán nhãn năng lượng của phương tiện, Hay dán trên thiết  bị đã hết hạn sử dụng;

Phạt tiền từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng :

Doanh nghiệp có hành vi tiếp tục dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị khi giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị đó đã hết hạn sử dụng.
Mức phạt khi không đăng ký kiểm định dán nhãn năng lượngĐối với hành vi không thực hiện dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng.

Phạt cảnh cáo đối với vi phạm lần thứ nhất;

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng :

Với trường hợp doanh nghiệp dán nhãn năng lượng cho phương tiện , thiết bị phải dán nhãn năng lượng sau khi đã bị phạt cảnh cáo theo quy định tại Điểm a Khoản này.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng :

Đối với hành vi cung cấp sai thông tin hiệu suất năng lượng trên nhãn năng lượng so với Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng của phương tiện, thiết bị được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

Đối với hành vi dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị không đúng với giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng; dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị khi chưa được cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng.
Xem thêm: Quy định dán nhãn năng lượng

Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

  • Thu hồi giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng vi phạm thuộc điều 01;
  • Đình chỉ dán nhãn năng lượng trong vòng 06 tháng được quy định tại khoản 03 ;
  • Thu hồi sản phẩm đã được dán nhãn năng lượng hành vi vi phạm Khoản 06 điều này;