Video – Các bước công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm

0
1401
  • Bước 1 : chuẩn bị hồ sơ công bố
  • Bước 2 : đăng ký lập tài khoản doanh nghiệp
  • Bước 3: đăng nhập tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến
  • Bước 4: nộp phí thẩm định trực tuyến
  • Bước 5: nộp lệ phí cấp số và nhận kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến