Xin cấp mới hồ sơ tự công bố sản phẩm cần điều kiện gì?

0
27
hồ sơ tự công bố sản phẩm

Để sản phẩm hợp pháp hóa theo quy định của pháp luật căn cứ vào nghị định 15/2018/NĐ-CP và đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường một cách chính thức doanh nghiệp phải công bố sản phẩm.

Cũng theo quy định, sản phẩm đã công bố thì có thể tự do lưu hành trên thị trường và bản công bố sản phẩm thì không có thời hạn. Tuy nhiên, trong trường hợp nhất định, doanh nghiệp cần phải xin cấp mới bản tự công bố sản phẩm.

Vậy khi xin cấp phép lại phiếu công bố sản phẩm, doanh nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì?

Căn cứ pháp lý:

 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP;
 • Luật an toàn thực phẩm;

Tự công bố sản phẩm là gì?

 • Tự công bố sản phẩm là hình thức doanh nghiệp tự công bố tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình;
 • Tự công bố sản phẩm không có cơ quan nhà nước nào cấp Giấy xác nhận công bố sản phẩm mà chỉ đăng tải thông tin về hồ sơ tự công bố sản phẩm lên cổng thông tin điện tử tại cơ quan đó;
 • Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hay nhập khẩu mặt hàng thuộc nhóm tự công bố phải thực hiện tự công bố sản phẩm cho mình.

Điều kiện xin cấp mới bản tự công bố sản phẩm:

 • Căn cứ theo nghị định và các quy định mới được ban hành, bản tự công bố sản phẩm có giá trị vô thời hạn;
 • Nhưng đối với những trường hợp dưới đây, các doanh nghiệp bắt buộc phải xin lại bản tự công bố sản phẩm:
  • Sản phẩm thay đổi tên, xuất xứ;
  • Sản phẩm thay đổi, bổ sung, thêm bớt các thành phần cấu tạo;
  • Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức; cá nhân thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.

Hồ sơ xin cấp lại bản tự công bố sản phẩm:

 • Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu số 1 Nghị định 15/2018/NĐ-CP;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Mẫu sản phẩm;
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm (với sản phẩm đã kiểm nghiệm);
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Thời gian thực hiện và nơi nộp hồ sơ:

 • Thời gian thực hiện: 10 – 12 ngày làm việc;
 • Bản tự công bố sản phẩm là vô hạn;
 • Đối với cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp gửi hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm tại Ban quản lý an toàn thực phẩm;
 •  Các tỉnh thành khác trên cả nước nộp hồ sơ tự công bố chất lượng sản phẩm tại Sở Y Tế/ Chi cục an toàn thực phẩm nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ kinh doanh.