Xin giấy phép đào tạo nghề

0
2106
xin-giay-phep-dao-tao-nghe

Đăng ký hoạt động và xin giấy phép đào tạo nghề để tăng cường công tác quản lý chất lượng dạy nghề, đảm bảo cho các hoạt động dạy nghề được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật…

Để xin giấy phép đào tạo nghề các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục, và các doanh nghiệp cần đáp ứng những Điều kiện theo quy định trong Điều 6 Thông tư số 29/2011/TT – BLĐTBXH ngày 24/10/2011, và tiến hành hoàn tất hồ sơ và thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định trong Điều 4, Điều 5 Thông tư số 29/2011/TT – BLĐTBXH.

Đối tượng áp dụng dịch vụ xin giấy phép đào tạo nghề:

 • Trường Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo nghề: Đăng ký dạy nghề với trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên với chương trình không chính quy.
 • Trung tâm dạy nghề; doanh nghiệp, tổ chức giáo dục khác, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp có đào tạo nghề: Đăng ký dạy nghề với trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên với chương trình không chính quy.

+ Các đối tượng nêu trong mục 1 và 2 trên đây bao gồm các đơn vị công lập, tư thục và đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Các Trường Cao đẳng nghề; Đại học, Cao đẳng có đào tạo nghề đăng ký tại Tổng cục Dạy nghề (cho các trình độ đào tạo)

Điều kiện xin giấy phép đào tạo nghề

Để xin giấy phép đào tạo nghề thì các đơn vị phải đáp ứng được những điều kiện sau

 1. Phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới những cơ sở dạy nghề và quy hoạch chi tiết của Bộ ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 2. Đảm bảo được chỗ học cho tối thiểu 150 học sinh cùng học trong một thời điểm;
 3. Có chương trình dạy nghề theo quy định của pháp luật;
 4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với quy mô, nghề, trình độ đào tạo sơ cấp nghề. Diện tích sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với các khu vực đô thị, 2.000 m2 đối với các khu vực ngoài đô thị. Diện tích phòng học lý thuyết ít nhất đạt 1,3 m2/01 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành ít nhất đạt 2,5 m2/ 01 học sinh quy đổi;
 5. Có đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của luật pháp; đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi/ giáo viên quy đổi tối đa là 25. Phải có giáo viên cơ hữu cho mỗi nghề được tổ chức đào tạo;
 6. Có đầy đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm đào tạo nghề tư thục.

Hồ sơ xin giấy phép đào tạo nghề

 1. Văn bản đề nghị của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của Tổ chức chính trị – xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trung tâm đào tạo nghề công lập (theo mẫu số 1); Đơn đề nghị của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm đào tạo nghề tư thục ( theo mẫu số 2);
 2. Đề án thành lập trung tâm đào tạo nghề (theo mẫu số 3);
 3. Chương trình dạy nghề cho những nghề được tổ chức đào tạo;
 4. Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm đào tạo;
 5. Bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà/ văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê/ quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm/ hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (ít nhất là 5 năm);
 6. Bản xác nhận của Ngân hàng về khả năng tài chính của các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm đào tạo nghề tư thục đảm bảo vốn đầu tư và hoạt động của trung tâm theo đề án đã thành lập.

Để xin giấy phép đào tạo nghề nhanh chóng, chính xác với giá cả hợp lý nhất thì quý khách hãng hãy gọi điện tới hotline 0904 445 449 để được tư vấn miễn phí – Xin giấy phép tư vấn du học