Xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trên truyền hình

0
1465
xin-giay-phep-quang-cao-my-pham-tren-truyen-hinh 1

Sau khi công bố mỹ phẩm, lựa chọn quảng cáo mỹ phẩm trên truyền hình cũng là một hình thức xúc tiến bán, quảng bá sản phẩm nhằm thúc đẩy quá trình sản xuất và số lượng sản phẩm bán ra.

Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, các doanh nghiệp cần xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm dùng ở bất kỳ trường hợp nào.

Yêu cầu quảng cáo mỹ phẩm trên truyền hình:

 • Tên sản phẩm mỹ phẩm;
 • Công dụng, chức năng của sản phẩm;
 • Tên cơ sở sản xuất, địa chỉ tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra ngoài thị trường;
 • Những lưu ý khi sử dụng;

Lưu ý: với tất cả sản phẩm cần được đọc to rõ ràng. Nếu hiển thị bằng chữ trên màn hình cần rõ ràng, điều chỉnh với tốc độ phù hợp đảm bảo người đọc, người xem có thể dễ hiểu.

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm:

 • Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm (theo mẫu);
 • Phiếu công bố mỹ phẩm (bản sao có chứng thực);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi rõ ngành nghề;
 • Các tài liệu chứng minh tín năng, công dụng của sản phẩm;
 • Kịch bản quảng cáo mỹ phẩm (được mô tả bằng hình ảnh, lời thoại, phần nhạc dự định sẽ quảng cáo);
 • Thư ủy quyền cho tổ chức thay mặt xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm (nếu có).

Đăng ký quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm trên truyền hình:

 • Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm có thể dành cho một hoặc nhiều sản phẩm và được thực hiện trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau;
 • Mẫu quảng cáo, kịch bản quảng cáo được thiết lập cho một hoặc nhiều sản phẩm.

Công việc Oceanlaw thực hiện:

Ngoài cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm trọn gói, xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm cũng là thế mạnh của Oceanlaw.

Việc làm đơn vị thực hiện để xin giấy phép quảng cáo sản phẩm:

 • Tư vấn khách hàng các vấn đề liên quan đến giấy phép quảng cáo mỹ phẩm;
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc xin giấy phép;
 • Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết;
 • Nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan cấp phép cho đến khi được cấp phiếu Công bố mỹ phẩm;
 • Theo dõi, bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ.