Xin giấy phép quảng cáo trên xe

0
1826
xin giấy phép quảng cáo trên xe

Xin giấy phép quảng cáo trên xe được coi là hình thức quảng cáo trực tiếp mang lại hiệu quả cao mà chi phí lại thấp. Vậy vì sao mình không tận dụng hình thức quảng cáo trên xe ngay.

Công ty Luật Oceanlaw là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ Luật chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực xin giấy phép quảng cáo trên xe. Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí mọi vấn đề về quảng cáo.
Hotline : 0243 795 7776 – 0243 795 7779

1. Căn cứ Cơ sở pháp lý

 • Pháp lệnh Quảng cáo số 39/PL-UBTVQH10;
 • Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
 • Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
 • Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính;
 • Thông tư 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính;
 • Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007;

2.  Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên xe

 • Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 1);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá
 • Mẫu (maket) quảng cáo in mầu thể hiện rõ nội dung quảng cáo, kích thước, tên đơn vị thực hiện quảng cáo, số giấy phép và thời hạn giấy phép; có đóng dấu của tổ chức, chữ ký của cá nhân đề nghị cấp giấy phép (02 bản).

Xem bài viết: Xin giấy phép quảng cáo trên báo

3. Thời gian thực hiện

 • Thời gian xin cấp phép quảng cáo trên xe là 12 ngày làm việc.

4. Quy trình thực hiện xin giấy phép quảng cáo trên xe

 • Oceanlaw tư vấn cho quý khách mọi vấn đề về pháp luật quy định việc xin quảng cáo trên xe.
 • Tiếp nhận thông tin của khách hàng về và soạn hồ sơ xin giấy phép quảng cáo trên xe
 • Oceanlaw đại diện khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch. Chúng tôi sẽ nhận Biên nhận hồ sơ là hồ sơ đã được tiếp nhận
 • Sau 02 ngày làm việc Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.
 • Trong 10 ngày làm việc chúng tôi sẽ theo dõi hồ sơ để sửa đổi, bổ sung kịp thời.
 • Nhận Giấy phép thực hiện quảng cáo trên xe

Xem thêm:

Mẫu đơn xin giấy phép quảng cáo