Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm

Căn cứ vào cá quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân khi đưa sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả mỹ phẩm sản xuất trong nước và mỹ phẩm nhập khẩu) tới khách hàng cần là thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục công bố thực phẩm nhập khẩu

Oceanlaw công ty luật uy tín với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, liên quan đến lĩnh vực công bố thực phẩm nhập...

Công bố chất lượng nấm lim xanh

Để đảm bảo chất lượng trước khi lưu hành trên thị trường, các doanh nghiệp đang kinh doanh những sản phẩm này cần công bố chất lượng nấm lim xanh theo đúng quy định của pháp luật.

Công bố thực phẩm chức năng là gì?

Công bố thực phẩm chức năng là gì? công bố thực phẩm chức năng là thủ tục bắt buộc để sản phẩm chức năng...

Dịch vụ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước

Tiến hành công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước là trách nhiệm của các cá nhân trước khi đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

Công bố chất lượng thực phẩm nhập khẩu

Công bố chất lượng thực phẩm nhập khẩu là một trong những giấy tờ không thể thiếu đối với các đơn vị nhập khẩu...

Thủ tục công bố thực phẩm

Thủ tục công bố thực phẩm theo nghị định số 15/2018/NĐ-CP và luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 quy định thủ tục bao gồm: tự công bố sản phẩm và thủ tục đăng ký công bố sản phẩm.

Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

Chuẩn bị hồ sơ công bố thực phẩm chức năng là điều kiện bắt buộc cần các doanh nghiệp cần thực hiện trước khi lưu hành sản phẩm ra ngoài thị trường.

Thủ tục công bố chất lượng thực phẩm nhập khẩu

Oceanlaw công ty chuyên cung cấp dịch vụ, tư vấn thủ tục công bố thủ tục công bố chất lượng thực phẩm nhập khẩu...

Công bố tiêu chuẩn cơ sở nước rửa chén

Vì thế, công bố tiêu chuẩn cơ sở nước rửa chén, xin giấy lưu hành sản phẩm là thủ tục pháp lý bắt buộc các doanh nghiệp cần thực hiện trước khi đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.