Tư vấn hồ sơ tự công bố thực phẩm

Theo Nghị định15/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2018, thay thế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của chính phủ về thi hành...

Giấy phép lưu hành sản phẩm

Giấy phép lưu hành sản phẩm - Oceanlaw cung cấp dịch vụ , thủ tục xin giấy phép lưu hành sản phẩm trọn gói...

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại Oceanlaw

Với kinh nghiệm 08 năm trong lĩnh vực công bố mỹ phẩm, công bố mỹ phẩm nhập khẩu tại oceanlaw sẽ nhanh chóng giúp khách...

Xin cấp mới hồ sơ tự công bố sản phẩm cần...

Cũng theo quy định, sản phẩm đã công bố thì có thể tự do lưu hành trên thị trường và bản công bố sản phẩm thì không có thời hạn. Tuy nhiên, trong trường hợp nhất định, doanh nghiệp cần phải xin cấp mới bản tự công bố sản phẩm.Cũng theo quy định, sản phẩm đã công bố thì có thể tự do lưu hành trên thị trường và bản công bố sản phẩm thì không có thời hạn. Tuy nhiên, trong trường hợp nhất định, doanh nghiệp cần phải xin cấp mới bản tự công bố sản phẩm.

Công bố chất lượng mỹ phẩm

Hiện nay, nhu cầu làm đẹp,làm thơm, thay đổi diện mạo của phụ nữ Việt Nam ngày càng cao, thị trường mỹ phẩm Việt...

Thực hiện công bố mỹ phẩm online như thế nào?

Thời kì công nghệ 4.0 phát triển, Cục Quản lí dược đã triển khai hình thức công bố mỹ phẩm online trên website.

Quy định ghi nhãn hàng hóa sản phẩm

Ghi nhãn hàng hóa thực phẩm cũng cần những nguyên tắc nhất định, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm và sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.

Quy định về quảng cáo mỹ phẩm

Khi công bố mỹ phẩm được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận , thì cá nhân, tổ chức nên tiến hành quảng cáo...

Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Bài trước tôi đã giới thiệu về dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu của chúng tôi cho các bạn rồi (để xem...

Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm

Căn cứ vào cá quy định của pháp luật thì các tổ chức, cá nhân khi đưa sản phẩm mỹ phẩm (bao gồm cả mỹ phẩm sản xuất trong nước và mỹ phẩm nhập khẩu) tới khách hàng cần là thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.