Mô tả dán nhãn năng lượng so sánh

0
1769
Mô tả dán nhãn năng lượng so sánh

Mô tả dán nhãn năng lượng so sánh – Hiện nay dán nhãn năng lượng là bắt buộc với doanh nghiệp. Chương trình dán nhãn năng lượng đã nhận được vào cuộc một cách đồng bộ và tích cực của các Bộ, ngành liên quan, đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong hoạt động kiểm tra các sản xuất, nhập khẩu và giám sát sản phẩm sau chứng nhận khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Chương trình dán nhãn năng lượng cũng thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng”.

Nhãn năng lượng so sánh là nhãn được dán cho các sản phẩm lưu thông trên thị trường, thể hiện xếp hạng đánh giá mức hiệu suất năng lượng (từ 1 sao đến 5 sao) và các thông số chi tiết liên quan tới xuất xứ, tiêu chuẩn đánh giá, hiệu suất tiêu thụ điện năng của sản phẩm.

Mô tả nhãn năng lượng so sánh :

  • Nhãn năng lượng so sánh có 1 sao là nhãn năng lượng tiết kiệm số 1;
  • Nhãn năng lượng so sánh có 2 sao là nhãn năng lượng tiết kiệm số 2;
  • Nhãn năng lượng so sánh có 3 sao là nhãn năng lượng tiết kiệm số 3;
  • Nhãn năng lượng so sánh có 4 sao là nhãn năng lượng tiết kiệm số 4;
  • Nhãn năng lượng so sánh có 5 sao là nhãn năng lượng tiết kiệm số 5;

Thông tin bắt buộc hiển thị trên nhãn năng lượng :

Mô tả dán nhãn năng lượng so sánh
Xem thêm : Dán nhãn năng lượng quốc tế

Hãng sản xuất : Đầy đủ thông tin của các nhân, tổ chức doanh nghiệp sản xuất và đăng ký dán nhãn năng lượng;Tên/ Mã sản phẩm : Tên sản phẩm, mã số sản phẩm được dán nhãn;Mức tiêu thụ : Là giá trị tiêu thụ điện năng lượng và được tính bằng kWh/ Năm.

Số chứng nhận : Sẽ do Bộ Công Thương cấp được quy định cụ thể trong giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

Cấp hiệu suất năng lượng : Đây là mức tiêu thụ điện năng trong vòng một giờ vận hành của sản phẩm cùng chủng loại nhung do các nhà sản xuất khác nhau chế tạo và được chia thành từng mức năng lượng. Cấp hiệu xuất năng lượng do Bộ Công Thương xác định qua việc đánh giá được kết quả thử nghiệm và được ghi trong giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng;

Thông tin khác : Được quy định chi tiết trong quyết định cấp giấy chứng nhận phù hợp với từng loại sản phẩm cụ thể;

Thông tin chi tiết về dán nhãn năng lượng so sánh là gì, khách hàng liên hệ đến văn phòng luật Oceanlaw để được chúng tôi tư vấn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn thành thủ tục hồ sơ đăng ký dãn nhãn năng lượng nhanh nhất với chi phí hợp lý.